PROGRAMA
SIMIL

1
1

Resoldre reptes 

aportar solucions

2
2

Transferència 
de 
coneixement

3
3

Establir diàleg 

col·laboracions

El programa SIMIL: “Programa Emparellament Científics-Administració Local: Gestió de Residus Orgànics Municipals a la Catalunya Central” ha estat pensat per donar suport científic independent al desenvolupament de polítiques fent costat a iniciatives locals o regionals que ajudin a posar en contacte el món científic i el polític.  L’objectiu d’aquest programa és connectar professionals de les administracions públiques locals i regionals amb científics del Centre Tecnològic BETA de la UVic - UCC que tinguin coneixement en l’àmbit de la gestió de residus orgànics sòlids urbans. 


Cada participant rebrà un programa fet a mida i totalment gratuït que es basarà en el contacte directe entre les administracions públiques i els investigadors per a la resolució dels reptes i problemàtiques plantejades pels participants, oferint solucions innovadores i un assessorament científic d’aquest programa llençat per l’organisme Europeu Joint Research Centre (JRC) i coordinat i executat pel CT BETA.

SIMIL: “Programa Emparellament Científics-Administració Local: Gestió de Residus Orgànics Municipals a la Catalunya Central” oferirà gratuïtament, per a cada participant, un programa fet a mida i sense cap cost basant-se en els reptes plantejats per els professionals de les administracions públiques que hi participin.        

Aquest programa estarà compost per:        

(i) visites al centre de recerca;        
(ii) reunions presencials amb investigadors per a l’intercanvi de coneixement i resolució de dubtes;         
(iii) diverses sessions de treball per a la creació de solucions adaptades a les necessitats de cada grup de professionals;         
(iv) visites presencials a casos d’èxit en matèria de la gestió de residus sòlids urbans;         
(v) seguiment continu i comunicació directa entre investigador—administració pública;         
(vi) un esdeveniment final on s’exposaran les conclusions.         

Això oferirà l’oportunitat d’aprendre perspectives acadèmiques i tecnològiques innovadores que resolguin els reptes polítics en els que les administracions públiques estiguin treballant, tot connectant el món polític i acadèmic en l’àrea de la Catalunya central.         

Aquest programa d’assessorament científic és gratuït.

Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar el diàleg i l’assessorament científic entre l’administració pública de la Catalunya Central i científics i professionals del CT BETA. El perfil dels participants va des de tècnics i professionals municipals passant per a regidors locals fins als responsables polítics.      

Qualsevol persona amb vinculació a la política i administració pública és elegible de participar-hi.

El nombre de professionals que podran accedir-hi és de 24. El projecte té una durada d’un any, i es portarà a terme durant aquest 2023.   

El programa comprendrà una sèrie de reunions presencials individualitzades per al diàleg bilateral entre els participants i els científics, tot fomentant l’aclariment de dubtes i resolució dels reptes plantejats, així com visites a les localitats on es plantegen els reptes i visites a espais on s’hagin aplicat solucions innovadores a les problemàtiques.  

Els participants també seran convidats a altres esdeveniments, workshops i reunions a la Catalunya Central o que tinguin lloc al CT BETA que es puguin considerar d’interès per als reptes plantejats pel participant.