Notícies

16 mai 2023

El compostatge comunitari pot complementar la recollida de residus porta a porta?

En el marc de la Setmana Internacional del Compostatge, el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC ha organitzat una jornada divulgativa a Les Masies de Roda sobre el sistema de compostatge comunitari implementat al municipi

 

Gairebé un 40% de les deixalles que generem són restes orgàniques, és a dir, restes de menjar i jardineria. Mitjançant el compostatge, aquests residus es transformen en compost, un adob natural d’alta qualitat que augmenta la fertilitat de sòl i la seva capacitat de retenir humitat. El compostatge comunitari és un sistema senzill de gestió de resta orgànica basat en la distribució de compostadors per a tot el municipi. A les Masies de Roda s’hi van instal·lar un total de 62 compostadors, que es van repartir en 15 punts al llarg dels seus 4 barris, a més d’una àrea d’aportació centralitzada pensada pels disseminats. D’aquesta manera, tots els veïns poden anar a llançar la seva fracció orgànica sempre que vulguin i sense necessitar desplaçar-se en vehicle. 

 

La fracció orgànica, després del seu tractament i procés de maduració in-situ, es converteix en un compost d’alta qualitat que pot ser aprofitat en els jardins i camps dels propis veïns, tancant el cicle en el KM0 i reduint considerablement les emissions de CO2 imprescindibles per a la gestió d’aquests residus.

 

A les Masies de Roda, l’any 2020, s’hi va implementar el sistema de recol·lecció porta a porta per a reduir l’excessiu turisme de residus i millorar les pràctiques de reciclatge en origen, especialment en relació a la fracció de rebuig. Com amb qualsevol canvi, hi van aparèixer reptes nous als que fer front, com ara les olors que desprenia la fracció orgànica acumulada entre els dies de recollida o els desplaçaments necessaris per a portar les restes de poda a la deixalleria més propera. I com succeeix en molts casos, la millor solució va ser una combinació de diferents opcions: la recol·lecció porta a porta combinada amb el compostatge comunitari. 

 

Els investigadors del Centre Tecnològic BETA van posar en funcionament aquest model híbrid gràcies al finançament europeu del projecte DECOST, encarregant-se de fer el desplegament de compostadors pilot i d’optimitzar el procés. Un cop finalitzat el projecte, els mateixos investigadors han empoderat la brigada de manteniment del municipi amb el coneixement tècnic necessari i la definició de les responsabilitats. Fins i tot, la mateixa brigada està millorant el procés, demostrant que la combinació del coneixement científic i pràctic dels operaris fa que el sistema encara sigui més òptim. Després de 3 anys, la fracció de rebuig a les Masies de Roda ha disminuït molt ja que la separació en origen dels residus generats ha augmentat més d’un 80% des del 2019.

 

La innovació en els sistemes de gestió de residus orgànics és clau per complir els objectius de residus marcats per la Comissió Europea. En el context de la Directiva Marc de Residus del 2018 de la Unió Europea, a partir del 31 de desembre de 2023 serà obligatori implementar la recollida separada o el reciclatge en origen (compostatge domèstic i comunitari) de residus orgànics. En aquest sentit, noves mesures legislatives vindran per quedar-se pel tractament de residus orgànics a nivell local. 

 

El model de gestió de residus com el de les Masies de Roda és un clar exemple d’innovació i millora que sorgeix arrel de la comunicació entre l’administració local i la comunitat científica. El programa SIMIL proporciona aquesta connexió essencial per a facilitar l’intercanvi d’impressions que contribueixi a la resolució de reptes a nivell municipal. Per aquest motiu i de forma gratuïta, els participants del SIMIL tindran accés als coneixements tècnics sobre la correcta gestió de residus orgànics i podran conèixer de primera mà solucions innovadores en aquest àmbit.  

Si formeu part d’algun ens local i teniu dubtes a l’hora de gestionar els vostres residus, us animem a participar en el programa SIMIL!

 

Per a formalitzar la inscripció només heu d’enviar el formulari de la secció Contacte.